İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Halihazır Üretimi

Çanakkale Gelibolu Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi

Artvin Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonunun Fotogrametrik Halihazır Haritasının ve Ortofotosunun Üretimi

Santa Harabeleri Halihazır Harita Üretimi

Türkmenistan Mary’de Sultan Alparslan’ın Mezarının Aranması ve Türbesinin Yapılması Projesi Halihazır Harita Üretimi İşi

Trabzon Uzungöl’de Halihazır Harita, Ortofoto ve Nokta Bulutu Üretimi

Aksaray Yeşiltepe Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi

Serik İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi

Manavgat İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi

Muğla Karaköy Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi

Konya İli Meram İlçesi Kentsel Dönüşüm İşi Ortofoto Üretimi