3D Lazer Tarama

 

 

 

 

 

 

Ölçüm alanında en önemli gelişmelerden birisi Lazer tekniği tarama alanında yaşanmaktadır. Diğer ölçme teknikleri ile karşılaştırıldığında çok daha kısa sürelerde 3B yoğun nokta bulutu verisi yüksek hassasiyetle ve çok hızlı bir şekilde elde edilmesi mümkün olabilmektedir.
Bu sebeple lazer tarama tekniği 2000 li yıllardan beri ölçme ve roleve çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılagelmeketdir. Ölçüm teknolojilerindeki gelişmeler, veri işleme ve sunumu alanındaki gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Lazer tarama yöntemi, Karasal, Mobil veya Hava gibi alternatiflerle geleceğin ölçüm yöntemi olarak kaçınılmaz görünmektedir.

Lazer tarama yöntemi şirketimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Lazer Tarama Tekniğinin bazı kullanım alanları şöyledir.
Some of the application fields of the Laser Scanning Method;
• Demiryolu varlık bileşenlerinin ölçümü :
• Tarihi binaların korunması:
• Restorasyon: bilimsel analizlerde ve koruma altındaki binaların güvenliği gibi konularda veya ziyaret yasağı olan tarihi alanların sanal sergilerinin oluşturulmasında. Lazer Tarama, tarihi bölgelerin ve kazı alanlarının tam ve detaylı dokümantasyonunu sağlar. Entegre renkli kamerası sayesinde fotoğraf gerçekliğinde 3Boyutlu görüntüler anında oluşturulabilir.
• Kazı Kontrolü: Kazıların hacim ve boyutsal kontrolünün basit ve hassas şekilde yapılması
• Deformasyon Kontrolü: Deformasyon süreçlerinin belgelenmesi
• Bina cephesi incelemesi: Bina iskeletlerinin ve cephe bileşenlerinin son montajdan önce 3 boyutlu kontrolü
• Yapısal analiz ve bakım: Destek yapıların yük taşıma kapasiteleri ile yıpranma ve aşınmaların hızlı ve düşük maliyetli denetimi
• Serbest şekilli bileşenlerin kontrolü: Düzensiz şekilli parçalar gibi karmaşık bileşenlerin hassas boyutsal kontrolü
• Yapısal çevre: Değişim ve eklentilere temel olması amacıyla mevcut ortamın geometrik özelliklerinin hassas ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi
• İnşaat süreç takibi: Yasal ve teknik dokümantasyon için inşaat sürecinin kesintisiz takibi ve kayıt altına alınması
• Tersine mühendislik: Yapım planlarına ve/veya CAD verilerine erişimin mümkün olmadığı durumlar için ürün ve bileşenlerin kopyaları çıkarılır
• Dahili demirbaş ve donanımlar: Değişiklik planlarına baz oluşturması amacıyla gemi, araba ve uçakların karmaşık iç donanımlarının tam ve kesin 3D CAD dokümantasyonu
• Üretim dokümantasyonu: Karmaşık makine bileşenlerinin üretim durumlarının bütünsel 3Boyutlu dokümantasyonu
• Kalite kontrol: Rotor kanatları, türbinler, gemi pervaneleri gibi karmaşık ve büyük bileşenlerin hassas 3D dokümantasyonu ve boyutsal incelemeleri