3B Şehir Modeli Üretimi

Gelişen sensör ve yazılım yetenekleri sayesinde Eğik Hava Fotoğrafları veya Hava Lidar verileri kullanılarak farklı LOD seviyelerinde 3D şehir modeli üretimi projeleri yapmaktayız.

Başta belediyecilik uygulamaları olmak üzere, Arazi Yönetimi, Mühendislik Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm ve Askeri Uygulamalar olmak üzere kendisine çok geniş bir uygulama alanı bulmuş olan 3 boyutlu şehircilik uygulamaları Şirketimiz tarafından başarıyla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, deneyimli ve uzman personelimiz ile geliştirdiğimiz sayısallaştırma ve Web tabanlı süreç takip yazılımlarımız sayesinde hızlı ve ekonomik projeler üretmekteyiz.