Deformasyon Analizi

Yapı ve tesislerde konumsal anlamda meydana gelmiş ve gelebilecek değişikliklerin ölçüm, tespit ve analizleri deformasyon analizi olarak adlandırılmaktadır. Deformasyon ölçüsü ya mevcut bir sorunun tespiti, ya da muhtemel sorunların önceden tahmin edilebilmesi için oldukça önemlidir. Örneğin tesisi biten bir barajın su tutulmaya başladıktan sonra baraj gövdesindeki muhtemel hareketlerinin çok hassas şekilde izlenmesi gerekmektedir.

Gelişen teknolojinin sağladığı imkanlar ile yüksek hassasiyetlerde ölçüler yapmak mümkün hale gelmiştir. Şirketimiz Deformasyon ölçme ve analiz çalışmalarını başarı ile uygulamaktadır.