Kent Bilgi Sistemleri

Kent Bilgi Sistemleri ise CBS’nin belediye hizmetlerine uygun hale getirilmesi ile kentin yönetim imkanlarının genişletildiği sistemlerdir. Özel GIS Uygulamaları Şirketlere ait dağıtım ağlarıın organize edilmesi ya da bölgesel sosyo – kültürel analizlerin yapılması gibi birçok farklı alanda GIS uygulamaları yapılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), grafik ve grafik olmayan coğrafi bilgilerin ve bu bilgilere bağlı diğer verilerin, bir sistem içerisinde ele alınıp sınıflanması, düzenlenmesi, saklanması ve sistemdeki bu bilgilerin istenen amaca uygun sorgulanarak analiz edilmesi yoluyla gerekli detay bilgiye ve buradan da sonuca en hızlı biçimde ulaşabilmenin yoludur.