Kamulaştırma

Ulaştırma, enerji, sulama projelerinin mülkiyet edinimi kamulaştırma ile sağlanmaktadır. Kamulaştırma çalışmaların doğruluğu ve hızı projelerin zamanında ve hatasız bitirilmesi için hayati önem arz etmektedir.
Şirketimiz Kamulaştırma çalışmalarını yıllardır başarıyla sürdürmektedir.