İli: Artvin
İlçesi: Ardanuç
İşin Konusu: Cehennem Deresi Kanyonunun Fotogrametrik Halihazır Haritasının ve Ortofotosunun Üretimi
İdare: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Yılı: 2014
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801