İli: Konya
İlçesi: Meram
İşin Konusu: İnsansız hava aracı ile ortofoto Üretimi
Yılı: 2014
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801