İli: Antalya
İlçesi: Manavgat
İdare: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
İşin Konusu: İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi
Alanı:255 ha
Yılı: 2013