Proje çalışma alanı Kırklareli Vize’de bulunan Rüzgar Enerji Santrali alanıdır.
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun EÜ/3683-2/2234 sayılı Üretim Lisası’na konudur.
5200 ha büyüklüğündedir.
Çoğunluğu ormanlık alan olmakla birlikte tarım arazileri de bulunmaktadır.
Evrencik ve Sofular Köyleri ile Traçim Çimento Fabrikası çalışma alanı içerisindedir.
Hem proje süresinin kısa olması hem de ormanlık alanlar bulunması nedeniyle haritaların Airborne Lidar yöntemi kullanılarak yapılması tercih edilmiştir.
Proje sonunda 5200 ha büyüklüündeki alanın ortofotosu, sayısal halihazır haritası, İl Özel İdaresi tarafından onaylanmış halihazır harita paftaları, arazi modeli, düşey engel haritası, üretilmiştir.