Proje çalışma alanı Şırnak – Siirt Pervari arası askeri güvenlik yoludur. Bu yolun açılması bölgenin kalkınması açısından stratejik öneme haizdir.

Proje güzergâhı Şırnak ili Bestler – Dereler mevkii olarak bilinen terör olaylarının sıkça yaşandığı, arazi topoğrafyasının çok bozuk olduğu bölgelerden geçmekte ve yaklaşık 85 km uzunluktan oluşmaktadır.

Söz konusu yol çalışması önceki yıllarda başlatılmış ancak güvenlik sorunları nedeni ile sonuçlandırılamamıştır.

Hem proje süresinin kısa olması hem de yersel çalışma imkânlarının kısıtlı olması sebebi ile haritaların Airborne Lidar yöntemi kullanılarak yapılması tercih edilmiştir.