İli: Niğde
İlçesi: Çamardı
İşin Konusu: Demirkazık Dağlarında Fay Hattı Belirlenmesi
Yöntem: İnsansız Hava Aracı kullanılarak Fotogrametrik Yöntemle Arazi Modeli ve Ortofoto Üretimi
Yılı: 2013