İli: Muğla
İlçesi: Datça
İşin Konusu: Fotogrametrik Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi
Alanı:2040 ha
Yılı: 2012
İnsansız hava aracı ile üretilerek türlkiyede resmi kurumlar tarafından onaylanan ilk fotogrametrik halihazır harita çalışmasıdır.