İli: Sakarya
İlçesi: Hendek
İşin Konusu: İnsansız hava aracı ile ortofoto Üretimi
Yılı: 2013