İli: Zonguldak
İşin Konusu: Ereğli Demir Çelik Fabrikası Ortofoto Üretimi İşi
Yılı: 2014
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801