İli: Şanlıurfa, Mardin
İşin Konusu: Kamulaştırma haritası üretimi
İdare: Teiaş 12.İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü
Miktarı: 150 km
Yılı: 2012