İli: Antalya
İlçesi: Serik
İdare: Boğazkent Belediyesi
İşin Konusu: İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi
Alanı:632 ha
Yılı: 2013