İli: Sakarya
İlçesi: Sapanca
İdare: Sapanca Belediyesi
İşin Konusu: İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi
Alanı:800 ha
Yılı: 2013