İli: Gümüşhane
İlçesi: Merkez/Dumanlı
İşin Konusu: Santa Harabelerinin Fotogrametrik Halihazır Haritasının ve Ortofotosunun Üretimi
İdare: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Yılı: 2014
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801