İli: Ankara
İlçesi: Mamak
İdare: Mamak Belediyesi
İşin Konusu: İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita ve Ortofoto Üretimi
Alanı:1400 ha
Yılı: 2013
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801