İli: Çankırı
İlçesi: Merkez
İdare: Çankırı Belediyesi
İşin Konusu: Fotogrametrik Halihazır Haritasının ve Ortofotosunun Üretimi
Yılı: 2014
Kullanılan insansız hava aracı: e-scope XR801