İmar Uygulamaları

Ülkemizin imar ve şehirleşme sürecinde genel olarak mevzuatın ve yatırımların eksikliğinden söz edilebilir. Bu sebeplerden dolayı imar ve altyapı hizmetleri çarpık yapılaşmanın arkasından gelmektedir.

Kutsal olan toprak mülkiyetinin bilinçsiz ellerde işlenmesi seçimle gelen yerel yönetimlerin başarısını derinden etkiler. Birlik Haritanın yapmış olduğu imar uygulamalarındaki başarısı bu konudaki uzmanlığının en iyi göstergesidir.