Hakkımızda

Teknolojiyi yakından takip eden Birlik Harita, çalışmalarında en yeni teknolojileri kullanarak her daim öncü şirketlerden birisi olmuştur.


Misyonumuz & Vizyonumuz

Haritacılığın kapsadığı tüm alanlarda çağın ötesine geçmeyi başarmış Birlik Harita, Avrupa Birliği Sürecinde INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) direktiflerinin gereklerini sağlamak adına kurum ve kuruluşlarla entegre çalışmalarını sürdürmektedir. Proje geliştiren belediye, kamu kurumları ve özel kuruluşların başarılı olabilmeleri için, bu projelerin alt yapısını oluşturan imar hizmetlerinin, gayrimenkullere ilişkin hukuki ve teknik durumların dikkate alınarak sağlıklı ve doğru hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla Birlik Harita uzmanlaştığı alanlarda belediye, kamu kurumları ile özel kuruluşlarına başarıyla hizmet sunmaktadır. Birlik Harita, güvenirliğini var olduğu toprakları iyi tanımasına ve referanslarına borçludur.

Kalite Politikası

Birlik Harita, kentleşme sürecinin ayrılmaz parçası olan haritacılık hizmetlerini sıfır hata payı ile sürdürülebilirlikten taviz vermeksizin çalışmaktadır. Bu doğrultuda kalite yönetim sistemi ve yasal mevzuatların gereklilikleri çerçevesinde yol almaktadır. Ayrıca sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Şirket gelişim sürecine katkıda bulunan bu yaklaşımın içine çalışanlarını da dahil eden Birlik Harita, çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel/teknik toplantı ve eğitimlere katılımı teşvik etmektedir. Birlik Harita, kendi bünyesinde olduğu kadar birlikte çalıştığı alt yüklenici firmalarda da aynı kalite politikasına uyumlu nitelikler aramaktadır. Böylece sektördeki güvenilir marka imajını sağlam temeller üzerine oturttuğu fikrini bir kez daha kanıtlamaktadır. Tüm nitelikleriyle kalite politikasını yasal mevzuata uygun, hızlı ve hatasız üretim için geliştiren şirket, bu çabasını var olduğu sürece devam ettirecektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kendisini geliştirme potansiyeli taşıyan bireylerle çalışma prensibi taşıyan Birlik Harita, prensipleri doğrultusunda tüm çalışanlarının görev bilincine ve kalite politikası ilkelerine bağlı birer birey olmalarını sağlamaktadır. Çalışanların sisteme katkılarını artırmak ve niteliklerini yükseltebilmek adına iş süreci değerlendirmesine teşvik etmektedir. Kullandığı yazılım ve teknolojilerle bir adım öne çıkan Birlik Harita, sahip olduğu birikimi başarıyla uygulayabilen uzman isimlerle çalışmaktadır. Birlik Harita var olan toplam kaliteyi korumakla yetinmeyerek, onu ilerilere taşıyan bu ekiple yakın gelecekte kulvarında ilk sırada yer alacaktır.

Referanslarımız

Siz de hizmetlerimizden yararlanmak için hemen iletişime geçin