Altyapı Projeleri

Kentlerdeki sağlıklı yapılaşmada en az imar hizmetleri kadar altyapı hizmetleri de önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve yol projelerinin ihtiyaçlara ve topoğrafyaya uygun olarak hazırlanması gerekir.