3D LAZER TARAMA (LİDAR)

Ülkemizin ilk Airborne Lidar (Hava Lazer Tarama) Projesi 2012 yılında Şirketimiz tarafından Şırnak ‘ta gerçekleştirilmiştir.
Özellikle bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde Airborne Lidar yönteminin kullanılması kaçınılmazdır.
Şirketimiz yurt içi ve yurt dışında Airborne Lidar Projelerini başarıyla sürdürmektedir.

Yakın zamanda tamamlamış olduğumuz bazı Airborne Lidar Projesi Örnekleri ;

Mobil ve Yersel Lazer tarama yöntemleri de şirketimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Lazer Tarama yönteminin bazı kullanım alanları;

 • Tarihi Yapıların Korunması
  • Restorasyon, bilimsel analizlerde ve koruma altındaki binaların güvenliği gibi konularda veya ziyaret yasağı olan tarihi alanların sanal sergilerinin oluşturulmasında. Lazer Tarama, tarihi bölgelerin ve kazı alanlarının tam ve detaylı dokümantasyonunu sağlar. Entegre renkli kamerası sayesinde fotoğraf gerçekliğinde 3Boyutlu görüntüler anında oluşturulabilir.
 • Kazı kontrolü: Kazıların hacim ve boyutsal kontrolünün basit ve hassas şekilde yapılması
 • Deformasyon kontrolü: Deformasyon süreçlerinin belgelenmesi
 • Bina cephesi incelemesi: Bina iskeletlerinin ve cephe bileşenlerinin son montajdan önce 3 boyutlu kontrolü
 • Yapısal analiz ve bakım: Destek yapıların yük taşıma kapasiteleri ile yıpranma ve aşınmaların hızlı ve düşük maliyetli denetimi
 • Serbest şekilli bileşenlerin kontrolü: Düzensiz şekilli parçalar gibi karmaşık bileşenlerin hassas boyutsal kontrolü
 • Yapısal çevre: Değişim ve eklentilere temel olması amacıyla mevcut ortamın geometrik özelliklerinin hassas ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi
 • İnşaat süreç takibi: Yasal ve teknik dokümantasyon için inşaat sürecinin kesintisiz takibi ve kayıt altına alınması
 • Tersine mühendislik: Yapım planlarına ve/veya CAD verilerine erişimin mümkün olmadığı durumlar için ürün ve bileşenlerin kopyaları çıkarılır
 • Dahili demirbaş ve donanımlar: Değişiklik planlarına baz oluşturması amacıyla gemi, araba ve uçakların karmaşık iç donanımlarının tam ve kesin 3D CAD dokümantasyonu
 • Üretim dokümantasyonu: Karmaşık makine bileşenlerinin üretim durumlarının bütünsel 3Boyutlu dokümantasyonu
 • Kalite kontrol: Rotor kanatları, türbinler, gemi pervaneleri gibi karmaşık ve büyük bileşenlerin hassas 3D dokümantasyonu ve boyutsal incelemeleri
 • Adli Olay ve Kaza Yeri İncelemeleri
  • Suç ve kaza mahallerinin veya sigorta zararlarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde görüntülenip belgelenmesinde son derece elverişlidir. Kaza ve suça ilişkin tüm detaylar kaydedilir. Benzer biçimde, lazer taramalar, olaylar için uygun güvenlik konseptleri geliştirmek üzere gerekli 3 boyutlu topoloji bilgisini sağlar.