3D Lazer Tarama

Kentlerdeki sağlıklı yapılaşmada en az imar hizmetleri kadar altyapı hizmetleri de önemli bir yere Ölçme alanında geliştirilen en son tekniklerden birisi de lazer tarama tekniğidir. Diğer ölçme yöntemleriyle kıyaslandığında, ölçülen alanın 3 boyutlu (3D) nokta verileri çok kısa sürede ve istenilen sıklıkta elde edilebilmektedir. Bu nedenle 2000 li yılların başında geliştirilen lazer tarama yönteminin arazi ölçümlerinde ve mimari röleve çalışmalarında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ölçme teknolojisindeki gelişmeler, veri işleme ve sunumunda da yeni teknikleri beraberinde getirmiştir.

Yersel, Mobil ya da Hava alternatifleriyle Lazer tarama yönteminin, geleceğin ölçme yöntemi olması kaçınılmaz görünmektedir.

Lazer tarama yöntemleri şirketimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Lazer Tarama yönteminin bazı kullanım alanları;

 • Tarihi Yapıların Korunması
  • Restorasyon, bilimsel analizlerde ve koruma altındaki binaların güvenliği gibi konularda veya ziyaret yasağı olan tarihi alanların sanal sergilerinin oluşturulmasında. Lazer Tarama, tarihi bölgelerin ve kazı alanlarının tam ve detaylı dokümantasyonunu sağlar. Entegre renkli kamerası sayesinde fotoğraf gerçekliğinde 3Boyutlu görüntüler anında oluşturulabilir.
 • Kazı kontrolü: Kazıların hacim ve boyutsal kontrolünün basit ve hassas şekilde yapılması
 • Deformasyon kontrolü: Deformasyon süreçlerinin belgelenmesi
 • Bina cephesi incelemesi: Bina iskeletlerinin ve cephe bileşenlerinin son montajdan önce 3 boyutlu kontrolü
 • Yapısal analiz ve bakım: Destek yapıların yük taşıma kapasiteleri ile yıpranma ve aşınmaların hızlı ve düşük maliyetli denetimi
 • Serbest şekilli bileşenlerin kontrolü: Düzensiz şekilli parçalar gibi karmaşık bileşenlerin hassas boyutsal kontrolü
 • Yapısal çevre: Değişim ve eklentilere temel olması amacıyla mevcut ortamın geometrik özelliklerinin hassas ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi
 • İnşaat süreç takibi: Yasal ve teknik dokümantasyon için inşaat sürecinin kesintisiz takibi ve kayıt altına alınması
 • Tersine mühendislik: Yapım planlarına ve/veya CAD verilerine erişimin mümkün olmadığı durumlar için ürün ve bileşenlerin kopyaları çıkarılır
 • Dahili demirbaş ve donanımlar: Değişiklik planlarına baz oluşturması amacıyla gemi, araba ve uçakların karmaşık iç donanımlarının tam ve kesin 3D CAD dokümantasyonu
 • Üretim dokümantasyonu: Karmaşık makine bileşenlerinin üretim durumlarının bütünsel 3Boyutlu dokümantasyonu
 • Kalite kontrol: Rotor kanatları, türbinler, gemi pervaneleri gibi karmaşık ve büyük bileşenlerin hassas 3D dokümantasyonu ve boyutsal incelemeleri
 • Adli Olay ve Kaza Yeri İncelemeleri
  • Suç ve kaza mahallerinin veya sigorta zararlarının hızlı ve kapsamlı bir şekilde görüntülenip belgelenmesinde son derece elverişlidir. Kaza ve suça ilişkin tüm detaylar kaydedilir. Benzer biçimde, lazer taramalar, olaylar için uygun güvenlik konseptleri geliştirmek üzere gerekli 3 boyutlu topoloji bilgisini sağlar.

Lazer tarama hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız 3D Lazer Tarama